Atıksu ve Çamur Arıtmada Enerji Verimliliği için Huber Çözümleri

Ekonomimiz fazla enerjiye ve suya ihtiyaç duymaktadır. Güç (elektrik) üretimi suya gereksinim duymakta ve su yönetimi ise enerji tüketmektedir. Hatırı sayılır ölçüde su-enerji dengesizliği mevcuttur.

Su tedariki, kanalizasyon sistemleri ve atık su arıtma güç harcamaktadır.Atık su arıtmanın harcadığı güç (elektrik) fazla, hatta bir hayli fazla olmaktadır; önemli ölçüde düşürülebilir ki düşürülmelidir.

Enerji verimliliği iyileştirme çalışmalarına dair stratejiler basit tasarım ile başlar ve detaylı mühendislik süresince düzeltilir. Burada amaç enerji ve ısı geri kazanımı ve yeniden kullanımın potansiyelinden faydalanarak yeterli ve bütünsel bir enerji yönetimi oluşturmaktır.