Rozwiązania HUBER dla sieci kanalizacyjnych i oczyszczania wód deszczowych

Wciąż istnieje wiele problemów związanych z systemami kanalizacji, np.:

  • Znaczna część zebranych ścieków często nie trafia do oczyszczalni ścieków. Szczególnie poprzez systemy kanalizacji ogólnospławnej, znaczna część rocznego ładunku zanieczyszczeń jest odprowadzana bezpośrednio do wód, zazwyczaj nie wiadomo również dokładnie jaka ilość ścieków jest odprowadzana.
  • Części flotujące i zawieszone są odprowadzane bezpośrednio do wód wskutek przelewania się zbiorników burzowych
  • Osady w zbiornikach wód deszczowych często nie są usunięte i nie poddane właściwej przeróbce.
  • W czasie obfitych opadów, poprzez przelewy burzowe do wód dostają się zanieczyszczenia wypłukiwane z sieci, które osadzają się tam podczas przepływów przy suchej pogodzie
  • Pompy w przepompowniach ścieków są często zapychane
  • Elementy studzienek kanalizacyjnych ulegają korozji

Oferujemy wydajne rozwiązania tych problemów dla: