Rozwiązania HUBER dla odzysku ciepła ze ścieków

Ścieki zawierają energię, którą można częściowo odzyskać. Rzadko kiedy ciepło ścieków jest wystarczające do bezpośredniego ogrzania wody, czy budynków. Jednak możemy odzyskiwać ciepło ze ścieków za pomocą pomp ciepła.

Pompy ciepła działają na zasadzie chłodziarki: odbierają ciepło z dolnego źródła ciepła i przekazują  je do górnego medium podnosząc jego temperaturę. Im mniejsza różnica temperatur pomiędzy dolnym i górnym medium, tym wyższy współczynnik efektywności energetyczne pompy ciepła.

Oferujemy różne rozwiązania dla odzyskiwania ciepła ze ścieków: