Rozwiązania

Rozwiązania HUBER dla obróbki piasku

Zgodnie z prawem, odpady, gdy tylko jest to możliwe i uzasadnione, muszą być przetwarzane i ponownie wykorzystywane. Odpady z dróg i ulic, takie jak uliczne śmieci, szlamy z kanalizacji lub zbiorników burzowych, odpady ze studzienek ulicznych lub szlamy z piaskowników, zawierają przede wszystkim piasek i żwir, lecz również pozostałości (np. opakowania), zanieczyszczenia gruboziarniste (np. kamienie, drewno, szkło i części metalowe) oraz materię organiczną (np. części gleby, liście, trawę, ziarna, pestki owoców).

Dostarczamy odpowiednie technologie oczyszczania piasku z innych odpadów. Usuwamy, płuczemy i zagęszczamy pozostałości i zanieczyszczenia gruboziarniste, które są następnie składowane na składowisku odpadów. Uzyskujemy wypłukaną i odwodnioną frakcję piasku i żwiru o stracie przy prażeniu wynoszącej < 3 %, która może być wykorzystywana jako grunt pod budowę rur kanalizacji i dróg. Produkujemy także frakcję organiczną, która może być używana do rekultywacji gruntu i kształtowania krajobrazu.

WięcejZamknij

Opracowywane przez nas rozwiązania są bardzo ekonomiczne, ponieważ uzyskujemy wartościowe produkty, tym samym zmniejszając ilość odpadów składowanych na składowisku. Wśród naszych klientów znajdują się nie tylko eksploatatorzy oczyszczalni ścieków, ale również obiektów gospodarki odpadowej.

W zależności od warunków, nasze rozwiązania mogą obejmować następujące procesy:

  • Składowanie i odbiór odpadów
  • Usuwanie pozostałości
  • Oddzielanie, płukanie, odwadnianie i kompaktowanie zanieczyszczeń gruboziarnistych
  • Zatrzymanie zanieczyszczeń drobnych
  • Separacja, płukanie i odwadnianie frakcji mineralnej
  • Oddzielanie, odwadnianie i kompaktowanie frakcji organicznej
  • Oczyszczanie i odzysk wody technologicznej

Koncepcja systemu

Koncepcja systemu

Naciśnij na obrazek aby przejść do bardziej szczegółowego, interaktywnego widoku zawierającego dodatkowe informacje i odnośniki
Naciśnij na obrazek aby przejść do bardziej szczegółowego, interaktywnego widoku zawierającego dodatkowe informacje i odnośniki.

Opis procesu

Opis procesu

Lej zasypowy zamontowany jest pod ziemią, umożliwiając zrzut zanieczyszczeń na kratę znajdującą się nad lejem. Na kracie zatrzymywane są zanieczyszczenia gruboziarniste, a zanieczyszczenia drobniejsze spadają do leja. Zanieczyszczenia z leja transportowane są do separatora bębnowego RoSF9. Oddzielone w separatorze zanieczyszczenia (o średnicy powyżej 10 mm) transportowane są transporterem ślimakowym RoSF/XXL np. do kontenera. Zanieczyszczenia drobne (głównie piasek zanieczyszczony związkami organicznymi) podawane są pompą separatora płuczki piasku RoSF4. Wypłukany piasek odprowadzany jest do kontenera.

Podczas wdrażania naszych rozwiązań oferujemy również inne elementy ze stali nierdzewnej, takie jak przenośniki ślimakowe, włazy i schody, poręcze, platformy i przejścia.

Przykłady wdrożeń

Przykłady wdrożeń

Do pobrania

Do pobrania

Produkty

Mediów