Rozwiązania

Rozwiązania HUBER dla lokalnych i globalnych wyzwań

Produkty HUBER tworzą Rozwiązania HUBER!

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Jeśli masz problem, pozwól nam zaproponować rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.

Niezależnie od tego, czy jesteś operatorem, czy inżynierem, jeśli szukasz skuteczniejszych, bardziej ekonomicznych I niezawodnych rozwiązań lub produktów skontaktuj się z nami!

Oferujemy rozwiązania dla oszczędnego i zrównoważonego zarządzania zasobami oraz dla odzysku i recyklingu substancji i energii.

Rozwiązania

Rozwiązania

Oferujemy rozwiązania HUBER w następujących obszarach:

  • Oczyszczalnie ścieków - szeroki zakres innowacyjnych produktów HUBER do oczyszczania ścieków
  • Przemysł - indywidualne i dostosowane rozwiązania z wykorzystaniem sprawdzonych produktów
  • Zielone budynki - całkowity recycling ścieków i odzysk energii w rozwiązaniach dla średnich i dużych budynków
  • Zdecentralizowane oczyszczalnie ścieków - niezależne, niestandardowe i kompletne rozwiązania dla lokalnego oczyszczania ścieków
  • Sieci kanalizacyjne i wody deszczowe - wydajne I niezawodne rozwiązania dla kanalizacji, zbiorników burzowych i uzdatniania wody deszczowej
  • Odzysk wody ze ścieków - rozwiązania dla oczyszczania i ponownego wykorzystania ścieków szarych
  • Ciepło ze ścieków - różne rozwiązania odzysku ciepła ze ścieków
  • Przeróbka osadu - wysoko wydajne i kompleksowe rozwiązania dla całego procesu przeróbki osadu, począwszy od zagęszczania do ponownego wykorzystania
  • Obróbka piasku - wydajna technologia obróbki piasku