Technologia membranowa (MBR)

Przyszłościowe rozwiązanie dla stale rosnących wymagań oczyszczalni ścieków – dla maksymalnej jakości odcieku

Odzysk wolnej od bakterii wody przy niskich kosztach

Dotychczasowy proces oczyszczania stosowany w oczyszczalniach komunalnych i przemysłowych wymagał znacznej powierzchni zabudowy, wielkich zbiorników, instalacji do neutralizacji odorów, a w sytuacji nierównomiernych obciążeń dopływu sprawność oczyszczania była obniżona. Ponadto związany był z wysokimi kosztami budowy i utrzymania pracujących urządzeń oraz wysokimi obciążeniami emisyjnymi środowiska i naruszaniem zasobów naturalnych.

Bioreaktor membranowy HUBER pozwala na zmniejszenie powierzchni instalacji nawet o 70 %, jednocześnie zwiększając wydajność oczyszczalni ścieków. Zastosowanie filtracji membranowej pozwala na wyeliminowanie problemu przelewania się osadu, który często występuje w przypadku eksploatacji tradycyjnych osadników. Istniejące konstrukcje mogą zostać przebudowane i wykorzystane do technologii membranowej.

Odciek z bioreaktora MBR spełnia wszystkie standardy – nie zawiera żadnych bakterii i drobnoustrojów chorobotwórczych. Może być użyty jako woda gospodarcza (np. do nawadniania).