Zagospodarowanie sieci kanalizacyjne i deszczowe

Urządzenia oraz systemy dla sieci kanalizacyjnych i deszczowych

Urządzenia do systemów kanalizacyjnych do oczyszczania

  • wód deszczowych
  • rzek
  • kanalizacji ogólnospławnej

Rozwój procesów oczyszczania mieszaniny ścieków i wód deszczowych z komunalnej kanalizacji ogólnospławnej jest ważnym zadaniem z punktu widzenia ochrony środowiska. Jakość wielu cieków wodnych została znacząco poprawiona poprzez budowę nowych oczyszczalni ścieków i modernizację systemów odprowadzania ścieków i sieci kanalizacyjnych.

Jednak pomimo tych wszystkich wysiłków, istnieją jeszcze pewne luki w tym systemie. Dotyczą przede wszystkim przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej, z których w czasie obfitych opadów do odbiornika dostają się także zanieczyszczenia wypłukiwane z sieci.  Zastosowanie odpowiednich rozwiązań pozwala zminimalizować te negatywne działania i skuteczniej chronić środowisko.