Przeróbka osadu

HUBER oferuje kompletny program przeróbki osadu:

Oczyszczania - Zagęszczanie - Odwadnianie - Suszenie - Termiczna utylizacja ... z jednego źródła

Głównym odpadem pochodzącym z procesu oczyszczania ścieków są osady ściekowe.

Ilość osadów zależy od rodzaju oczyszczania, stopnia skanalizowania, równoważnej liczby mieszkańców oraz od rodzaju ścieków. Ilość osadów zależy od specyfiki rejonu i może się znacznie od siebie różnić – inna będzie w aglomeracjach miejskich, a inna na obszarach rolniczych. Roczna produkcja osadów kształtuje się na poziomie 20 do 45 kg suchej masy na osobę.

WięcejZamknij

Istnieje szereg cech osadu ściekowego, które mają znaczący wpływ na koszty jego przeróbki. Bardzo ważna jest zawartość wody, ponieważ wpływa objętość osadu i co za tym idzie na możliwości i koszty transportowania i składowania. Zawartość suchej masy i wody w osadzie zależy od rodzaju osadu (osad wstępny, osad czynny, osad chemiczny), rodzaju i jakości przeróbki (np. fermentacja osadu) oraz od metody zagęszczania i odwadniania osadu.

Skład chemiczny osadu zależy także od rodzaju ścieków i metody ich oczyszczania. Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych według europejskich regulacji jest zarówno bezpieczne, jak i korzystne z uwagi na zawarte w osadach składniki odżywcze.

Według norm europejskich strata przy prażeniu w odpadach składowanych na składowiskach powinna wynosić poniżej 5 %. Oznacza to, że może być tylko składowany popiół z osadów, powstający w procesie spalania.
Wysuszony osad ma w przybliżeniu taka samą wartość termiczną co węgiel brunatny. Podczas spalania wysuszonego osadu można uzyskać ciepło potrzebne do procesu suszenia.

Firma HUBER oferuje urządzenia i instalacje do kompletnego łańcucha procesów przeróbki osadu.