HUBER řešení pro nakládání s pískem

Nabízíme účinné HUBER technologie pro zpracování odpadu s obsahem písku.  Separujeme, propíráme a zhutňujeme shrabky a jiné hrubé nečistoty. Jsou odbourávány anebo spalovány jako pevný domovní odpad. Produkujeme propraný a odvodněný písek s velmi malým obsahem organických látek (< 3 %) a vody (< 10 %) a ten je tím pádem použitelný i jako konstrukční materiál, například při stavbě silni, nebo jako podklad při stavbě potrubního vedení. Produkujeme také organickou frakci, která může být zužitkována jako půdní materiál při krajinové rekultivaci apod. 

Naše systémy jsou velice ekonomické, protože produkují cenný a opětovně využitelný materiál a minimum odpadu k likvidaci. K našim zákazníkům tak nepatří pouze provozovatelé městských čističek odpadních vod, ale i společnosti odpadového hospodářství.

Více...Zavřít

V závislosti na místních podmínkách mohou naše řešení obsahovat následné procesní kroky:

  • Zachycení odpadu a jeho uskladnění
  • Odstranění shrabků
  • Čištění, propírání, odvodňování a zahušťování hrubých nečistot.
  • Rozpuštění jemných nečistot
  • Separace, praní a odvodnění minerální frakce
  • Čištění, odvodnění a zahušťování organické frakce
  • Zpracování a recyklace provozní vody

Systémový koncept

Systémový koncept

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.
Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.

Popis procesu

Popis procesu

Popis systému

HUBER sběrná jímka slouží pro skladování surové odpadní vody. Do jímky je zamontován šnekový dopravník pro kontrolované zásobování.

V našem pracím bubnu je získaný odpad pomocí vody homogenizován. Hrubé části (> 10 mm) jsou odfiltrovány, zatímco jemné částice (< 10 mm) jsou rozpuštěny v prací vodě a čerpány skrze prací buben. Vyprané nečistoty jsou na konci bubnu vysypány, odvodněny a komprimovány v našem kompaktoru pevných nečistot.

Odvodněná suspenze je načerpána do HUBER pračky písku. V té je písek pomocí fluidních mechanizmů separován díky své specifické hmotnosti.  Minerální frakce je zde intenzivně proprána a poté odvodněna (podíl organických látek < 3 % a vody < 10 %). Výsledná surovina může být posléze opět účelově využita.

Přečištěná voda je opětovně použita jako médium v našem pracím bubnu. Přebytky mohou být využity v HUBER pískovém kanálu k odstranění velmi jemných usazenin (< 0.2 mm), po flokulaci v usazovacích nádržích a v HUBER jednotkách pro flotaci uvolněným tlakem pro odstranění koloidních látek.

 
The DAF’s effluent is recycled as process water to the Grit Washer and Wedge Wire Screen. Removed sludge is dewatered in our ROTAMAT® Screw Press; solids contents of over 50 %DS can be achieved.

If the system is located at a sewage treatment plant, the organic suspension is generally discharged into its headworks and the plant’s effluent is reused as process water. Special process water treatment is then not needed.

When we implement our solutions, we also provide other top-quality stainless steel components, such as Screw Conveyors, Manhole Covers and Stairways, Platforms and Guardrails.

Řešení

Řešení

Downloads

Produkty

Multimedia