Řešení

HUBER řešení Zelené budovy

V dnešní době měnícího se klimatu, vzrůstajících cen energií a nedostatku přírodních zdrojů se blíží časy, kdy se zelené budovy stanou normou.

Vzrůstající péče o udržitelnou potřebu vody zapříčinily rapidní nárůst potřeby malých lokálních alternativ zpracování odpadních vod pro jejich energeticky efektivní recyklaci a opětovné použití.

HUBER SE jako vedoucí výrobce čistírenských zařízení založil tým specialistů poskytující řešení „zelených“ budov v oblastech pitné a splaškové vody. Tento tým spolupracuje s architekty, projektanty, dodavateli, nebo přímo s klienty, aby jim navrhl kompletní řešení recyklace odpadních vod a úspory energie (rekuperace tepla) v rozmezí od středních po velké budovy.

Tým nabízí řešení pro stávající i nově budované velké stavby jako např. nákupní centra, nemocnice, hotely a kancelářské budovy. HUBER má s těmito typy budov rozsáhlé zkušenosti nabyté po celém světě. Tým zelených budov – ´“the green building team“  nabízí flexibilní kombinace produktů VRM® Bioreactor (membránová filtrace), BioMem® (kompletní semicentrální řešení), smartMBR, RoWin - ThermWin®  (rekuperace tepla) a různých zařízení na mechanické předčištění pro zajištění optimálního dostupného řešení.

 

Řešení

Řešení

  • ClearOnSite® - decentralizované nakládání s odpadními vodami pro velké a vícepodlažní budovy
  • ClearNear® - semi-centrální čištění odpadních vod pro obce
  • GreyUse® - znovuvyužití šedé vody
  • Wastewater Reuse - možnosti opětovného využití odpadních vod
  • ThermWin® - rekuperace tepla z odpadní vody

Downloads

Řešení

Produkty