HUBER řešení pro sedimentaci (usazovací a dosazovací nádrže)

Sedimentační proces slouží k usazení těžkých vznášejících se částic. Primární kal se skládá z pevných látek obsažených v surové odpadní vodě a je odstraněn v primárních usazovacích nádržích. Sekundární kal je tvořen biomasou vytvořenou během biologických procesů čištění a je odstraňován v dosazovacích nádržích.

Poskytujeme širokou nábídku HUBER nerezových produktů a vybavení pro usazovací nádrže,například:

Samozřejmostí pro výrobky firmy HUBER je výroba pouze z vysoce kvalitní a odolné nerezové oceli, která je navíc ještě povrchově mořena k dosažení co nejvyšších funkčních i estetických kvalit.