HUBER řešení pro membránové bioreaktory

Biologické zpracování mimo jiné z odpadní vody odstraní také koloidní a rozpuštěné látky. Činné bakterie oxidačními procesy přemění nežádoucí organické látky na oxid uhličitý a nabalí na sebe přítomnou organickou hmotu tak, že ji pak lze již snadno zachytit a odstranit. Za určitých okolních podmínek a při zvolení správné bakteriální mikroflóry lze pak tímto způsobem z odpadní vody odstranit i nežádoucí nutrienty, jako je dusík a fosfor.

Mimořádně účinným zařízením pro biologické ošetření odpadních vod je membránový bio–reaktor (MBR). Velké čistící a usazovací nádrže nutné pro konvenční aktivační čistící proces tak mohou být nahrazeny membránovými filtry. Tímto způsobem může být koncentrace biomasy v aktivačních nádržích zvýšena ze stupně tři na stupeň čtyři a k odstranění stejného množství hmoty je pak třeba nádrž o výrazně menším objemu. Permeát po průchodu membránami je zbaven téměř všech pevných látek. Ultra-jemné membrány jsou schopny dokonce zachytit prakticky všechny bakterie a výsledkem pak je desinfikovaná voda zbavená patogenních látek.

Membránové bio-reaktory jsou přednostně používány v aplikacích s malými prostorovými dispozicemi, kde je žádoucí co nejmenší vliv zařízení na svoje okolí, nebo tam, kde má mít výsledný produkt špičkové nároky na svou kvalitu, tj. například s recipientem v chráněné přírodní oblasti, nebo z následným využitím přečištěné vody pro zavlažování.

Systémový koncept

Systémový koncept

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.
Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.

Popis procesu

Popis procesu

HUBER Vakuové Rotační Membrány VRM®

Naše VakuováRotačníMembrána VRM® je vestavěna do rámu a ponořena přímo do aktivační nádrže. Zařízení sestává z rotujícího dutého hřídele, na kterém je připevněno podle typu šest nebo osm UF modulů v definovaném vzájemném odstupu. Biologicky vyčištěná voda je vlivem trans-membránové tlakové diference nasávána skrze membránu a přes sběrač permeátu odváděna k odtoku. Pro zamezení tvorby usazenin a tím omezování průtoku při průchodu tekutých komponentů směsi aktivovaného kalu membránami, působí na povrch membrán příčné proudění. Rotace membrán skrze vymývací vzduchový proud poskytuje následující výhody:

  • Úzký, ale o to intenzivnější proud vzduchových bublinek je plnohodnotným a spolehlivým způsobem čištění membránového povrchu
  • Proud čistícího vzduchu má pouze malý tlak a je instalovaný přibližně v polovině výšky vodní hladiny
  • Velmi nízká spotřeba energie
  • Membrány již není třeba čistit jiným způsobem

The permeate quality complies with the requirements of the European Bathing Water Directive. VRM® membrane filters are certified according to California Title 22.

Řešení

Produkty