HUBER řešení pro mechanické předčištění

Kvalitní mechanické přečištění je důležitou úpravou k ochraně následných technologií před jejich zanesením, ucpáním, nebo opotřebením. Je to nezbytný předpoklad pro spolehlivý provoz ČOV s nízkou mírou opotřebení zařízení a malými náklady na údržbu. Mechanické předčištění zahrnuje filtraci pro odstranění hrubých nerozpustných nečistot, lapáky písku pro separaci minerálních látek (kameny, štěrk, písek) a lapáky tuků.

Due to our long-term and global experience & expertise, we offer the optimal solution for any mechanical pre-treatment problem. And we implement our solutions by supplying most reliable, durable and efficient HUBER products.

Systémový koncept

Systémový koncept

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.
Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.

Multimedia

Řešení

Řešení

Produkty