HUBER Řešení pro zahušťování kalů

Zahušťování je prvním krokem pro snížení objemu kalu pomocí odstranění přebytečné nevázané vody. Řídký kal je odvodněn na požadovanou hodnotu.  Musí být ovšem tak hustý, aby jej bylo možné dále čerpat.

Kal sedimentuje v gravitačním zahušťovači a stlačuje se vahou vlastních částic. Díky jejich vyšší objemové hmotnosti může být lépe než sekundární kal gravitačně zahuštěn primární kal.

Sekundární kal (aktivovaný kal) je možné získat nejlépe mechanickým zahuštěním primárního kalu. Do řídkého kalu jsou poté přimíchávány polymery, na jejichž výběru, dávkování a intenzitě vmíchání záleží účinnost flokulace (velikost a soudržnost vloček). Kalová voda je poté vpuštěna mezi vločky, se kterými proudí na síto (nebo jemné síto), kde jsou vločky zadrženy a dále odtéká pouze pročištěná voda.

Vyrábíme rozlišné druhy vysoce efektivních zařízení pro zahušťování kalů, odlišujících se konstrukčním provedením, velikostí, kapacitou apod. Všechna tato zařízení jsou kompletně vyrobena z nerezové oceli. Proto nabízíme nejvhodnější zařízení pro všechny druhy aplikací:

Systémový koncept

Systémový koncept

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.
Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.

Multimedia

Řešení

Produkty