Pásové sušičky za středních teplot

Naše HUBER Pásové sušičky za středních teplot BT jsou provozovány kontinuálně a automaticky. Jsou vhodné pro energeticky úsporné a ekologické sušení městských i průmyslových čistírenských kalů.

Sušičky jsou vyhřívány například pomocí tepla z kogeneračních jednotek. Zařízení pracuje při teplotách mezi 90 – 130 °C. Zdržení kalu v sušičce je kolem 150 min.

Naše pásové sušičky vydávají na výstupu dezinfikovaný kal s granulovitou strukturou. Proto je další nakládání s kalem snadné, bezpečné a v souladu s evropskými i mezinárodními standardy.

Systémový koncept

Systémový koncept

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.
Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.

Výhody

Výhody

Výhody HUBER Pásového sušičky za středních teplot

  • Suchý, granulovitý a snadno manipulovatelný produkt
  • Nastavitelný podíl sušiny (65 – 90 %)
  • Vhodné pro desinfekci kalu současně se sušením
  • Nepřetržitý automatický provoz, bez ohledu na klimatické podmínky
  • Minimální opotřebení, mírné teploty
  • Bezpečný provoz – minimální prašnost
  • Bezzápachové provedení díky filtrům
  • Energetická nenáročnost (0.9 kWh na kg odpařené vody)
  • Zásobení teplem například z kogenerační jednotky
  • Nízké náklady na provoz a údržbu

Řešení

Detaily

Detaily

Disinfection in HUBER Medium-Temperature Belt Dryers

As long as the sludge is humid, water is rapidly evaporated and the sludge does not become hotter than 50 to 55 °C, because it is kept cool by the evaporation enthalpy. After the sludge has travelled on the belts about half way through the dryer, it reaches solids contents of 70 – 80 %DS, water evaporation slows and its cooling effect is reduced. Now the sludge is heated up further and reaches temperatures over 70 °C, only slightly less than the temperature of the drying air.

If the sludge is maintained at a temperature of minimum 70 ° for at least 30 minutes, it is safely disinfected. We investigated the situation in one of our full-size belt dryer installations and could prove that this requirement was met. Analysis of faecal coliforms and salmonella confirmed sufficient disinfection.

Fotografie

Media

 

Produkty