HUBER Řešení pro odvodnění kalů

Mechanické odvodnění kalu slouží k dalšímu zmenšení objemu kalové hmoty. Je jím odstraňována voda z mezer mezi částicemi kalu a tím se vytváří více, či méně pevný kalový koláč.

Díky přidání správně vybraných a nadávkovaných polymerových flokulantů a díky jejich dobrému přimíchání se tvoří optimální vločkové agregáty, jež ve finále napomáhají k ideálnímu odvodnění.

Pro naše sítové kalolisy jsou vhodné kaly, které se dají lisovat a přitom neucpávají síto. Tyto lisy zároveň nejsou náchylné k nežádoucímu nadměrnému opotřebení vlivem působení písků a podobných minerálních pevných látek.

Alternativním řešením jsou dekantační odstředivky, vhodné pro odvodnění kalů, jež mají vyšší objemovou hmotnost než voda. Tyto odstředivky ale nejsou odolné vůči oděru pískem a jinými pevnými minerálními částicemi.

Více...Zavřít

Dodáváme následující zařízení pro odvodnění kalů. Všechny tyto stroje jsou kompletně vyrobeny z nerezové oceli, odlišují se ale konstrukcí, kapacitou, velikostí a výkonem. Náš sortiment nabízí řešení pro jakékoli požadavky: