HUBER řešení pro dezinfekci kalů

Pro bezpečné nakládání a skládkování kalů je třeba zničit, nebo deaktivovat v nich obsažené patogeny. Nejobvyklejším způsobem je buď chemická (např. vápněním), nebo tepelná desinfekce. Pasterizace (tepelná desinfekce tekutého kalu) vyžaduje určitou teplotu udržovanou po určitý interval. Nejčastěji je to 70 °C po 30 min, nebo 55 °C po jeden den. Pasterizace může být prováděna před, a nebo během biologické stabilizace.Kal může být dezinfikován rovněž sušením pomocí tepla.

Tepelná desinfekce zahrnuje znovuzískání většiny tepla např. tepelnou výměnou kal – kal, kterou zajišťuje pro tento účel speciální výměník.  Jako prevenci zanášení a ucpávání těchto výměníků doporučujeme užití předřazeného Strainpress® separátoru hrubých částic, který spolehlivě odstraňuje nežádoucí pevné látky, jako jsou vlasy, vlákna apod. ze surového kalu, čímž podstatně zdokonaluje provozní vlastnosti tepelných výměníků.

Kal není v našem pásovém zařízení na sušení kalů HUBER sušička kalu za středních teplot BT pouze sušen, ale i desinfikován – v případě, kdy pásové sušení pracuje při určité teplotě a určité rychlosti (zdržení kalu). Dezinfekce je dosahováno při správné instalaci a provozu zařízení, kde je dosahováno teploty 70 °C při zdržení kalu 20 min.