Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody(ThermWin®)

Sewers – Sources of Energy!

Zpětné získávání tepelné energie z komunálních a průmyslových odpadních vod

Pod našimi ulicemi se nachází zdroj energie, kterému jsme doposud téměř nevěnovali pozornost. Tím jsou komunální splašky, jejichž teplota se po celý rok pohybuje v rozmezí od 10 do 20°C, a mohou tak být za použití vhodných technologií použity k velice ekologickému vytápění okolních budov, nejlépe s veřejně prospěšným zaměřením (školky a školy, tělocvičny, bazény atd.). Jedinou výzvou zde pak zbývá, jak nejlépe a nejefektivněji toto teplo získat.

Hlavní výrobci v současné době pilně pracují na nových kanalizačních systémech s již zabudovanými tepelnými výměníky. To by však znamenalo znovu vybudovat novou kanalizační síť. Existují také specializované tepelné výměníky s možností instalace do stávajících sytému, třeba jsou však velké průměry potrubí a zařízení je i poté ohrožováno šlemem a hrubými nečistotami plujícími na hladině přitékajících splašků, takže poté nejenom instalace, ale i běžný provoz a údržba takového zařízení je náročný a nepřiměřeně drahý. 

My jsme vyvinuli naše vlastní řešení, HUBER ThermWin pro rekuperaci splaškového tepla:

Více...Zavřít

Zařízení pumpuje splašky z kanalizace, ty jsou následně pročištěny, čerpány skrze na povrchu umístěný tepelný výměník a poté navráceny zpět do kanalizace. Jelikož dochází k čerpání a filtraci splašků, je možné použít kompaktních a ekonomicky výhodných tepelných výměníků, produkujících stabilních a dobře zpracovatelný proud pro získávání tepelné energie. Pro filtraci používáme HUBER vertikální česle ROTAMAT® RoK 4 pro čištění v šachtách, které jsou velice kompaktní a čerpají splašky svým vertikálním dopravním šnekem. Navrácené splašky splachují zachycené nečistoty přes přepad zpátky do kanalizace.

Systémový koncept

Systémový koncept

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.
Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.

Výhody

Výhody

Výhody HUBER  ThermWin

  • inovativní technologie využívající obnovitelný a trvalý zdroj energie
  • prakticky neomezená a bezpečná dostupnost
  • decentralizovaný a lokální zdroj tepla, který je zcela zdarma
  • finančně rentabilní od klidových průtoků 10 L/s
  • zanedbatelný vliv na procesy čištění vod (ochlazení splašků pouze o 1-2°C)
  • nezávislé na světlosti kanalizačního potrubí
  • je použito kompaktních, efektivních a finančně výhodných tepelných výměníků
  • tepelný výměník je umístěn na povrchu, ne v podzemí (snadný přístup pro instalaci a údržbu)
  • minimální rozsah stavebních prací (pouze šachta kolmá na kanalizační vedení)
  • minimální zásah do stávající kanalizace (pouze vyvrtání dvou děr)

Řešení

Řešení

Downloads

Video

Produkty