HUBER řešení pro pivovary a nápojový průmysl

Pivovary, sladovny, sodovkárny a další. Ti všichni také patří mezi naše zákazníky. Ve spolupráci s nimi jsme vyvinuli a realizovali řešení šitá na míru každému z nich.

Odpadní voda z nápojového průmyslu obsahuje vysoký podíl pevných látek (např. etikety z mytých lahví) a látek s vysokými nároky na kyslík během svého rozkladu (COD a BOD). Takto silně znečištěné vody nelze vypouštět přímo do kanalizace bez vysokých poplatků za odbourání těžkého odpadu, a proto je ekonomicky výhodné jej nejprve předupravit přímo v místě původu. V řadě případů je výhodnější kompletní vyčištění odpadní vody tak, aby mohla být vypouštěna rovnou do recipientu, nebo opětovně využita jako užitková voda.

Podoba konečné úpravy závisí na velikosti daného podniku, objemu produkovaných odpadních vod a obsahu nečistot. Zatímco malé firmy pouze odstraňují pevné příměsi, větší závody jsou obvykle zavázány i k odstranění látek BOD a COD. 

Systémový koncept

Systémový koncept

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.
Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.

Popis procesu

Popis procesu

Process Description

Odpadní vody z nápojového průmyslu obsahují organické látky, jako jsou kousky ovoce, nebo zrn a také různé smetí jako skleněné střepy, kousky obalových materiálů a etiket. Ty jsou odstraňovány našimi ROTAMAT® rotačními síty s průměrem ok 3mm. Rotační síto současně čistí, odvodňuje a zahušťuje shrabky tak, aby mohly být odbourány jako pevný odpad.

Po usazení v usazovací nádrži je odpadní voda čerpána do ROTAMAT® bubnového síta s průměrem ok pouze mezi 0.1 až 1 mm kde jsou následně zachyceny i velmi jemné nečistoty. Takto přečištěná voda může být vypuštěna do komunální kanalizace.

Pro další plně biologické zpracování nabízíme HUBER membránový bio-reaktor. Voda z jeho odtoku může být vypouštěna rovnou do recipientu. Je natolik kvalitní, že může být také přímo opětovně použita pro užitkové účely.

Aktivovaný kal, skládající se z biomasy po biologickém zpracování je zahuštěna v našem kruhovém zahušťovači a posléze odvodněn ve šnekovém zahušťovači. Výsledný produkt spolu s upravenými shrabky je přednostně dodáván do bioplynových stanic jakožto vynikající zdroj bioplynu.

Realizaci našich technologií doplňujeme nabídkou našich osvědčených HUBER komponentů z nerezové oceli, např. šnekových dopravníků, krytů šachet, schodišť, plošin a zábradlí.

Řešení

Produkty

request further information about this solution