HUBER Solutions for Recycling of Plastic Waste

  • Complete solutions from one source
  • Longtime experience in wastewater, process water, waste and sludge treatment
  • Well-proven and powerful products and systems

Plastic waste, for example bottles and foils, can be processed via material recycling or energy utilization in order to produce recycled products or to generate energy.

The prerequisite is that the plastic waste is freed of contaminants and cleaned. Such impurities are mineral (e.g. sand, stones, glass, metal) or organic (e.g. paper, food waste, vegetable residues).

HUBER offers reliable, well-proven products and solutions to support all these process steps.

Systémový koncept

Systémový koncept

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.
Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.

Popis procesu

Popis procesu

Organický odpad je dodáván v pevné, nebo kapalné formě. Nejprve je pečlivě umlet a poté rozmělněn v horké vodě, homogenizován a dezinfikován.

Takto vytvořená horká kaše je posléze předčištěna v HUBER kompaktním zařízení speciálně upraveném pro tento úkon. Shrabky jsou odstraněny integrovaným jemným sítem a těžší minerální částice (kameny, písek, střepy) jsou separovaný v aeračním lapáku písku. Zachycené shrabky jsou proprány a zahuštěny v našem Wash-Pressu, odseparované minerální částice jsou proprány a odvodněny v naší pračce písku. Zkomprimované shrabky mohou být následně spáleny jako tuhý odpad a odseparovaný písek může být opětovně využitý jako konstrukční materiál. Za účelem odstranění ještě jemnějších nečistot (vlákna, vlasy atd.), které by mohly tvořit nežádoucí vrstvu pěny při fermentaci, nabízíme naše HUBER kalová síta (např. Strainpress).

Ve fermentoru je organický substrát anaerobně degradovaný za současného uvolňování bioplynu. Ten je následně využit k výrobě tepla a elektřiny v kogenerační jednotce. Nerozložitelné zbytky z fermentace jsou odvodněny naším šnekovým lisem a jejich objem může být dále zredukován v HUBER sušičce kalů napájené kogenerační jednotkou. Výsledný produkt může být spalován, použit jako hnojivo či na úpravu půdních podmínek.

Odpadní voda vzniklá v úpravných procesech je sbírána, chemicky ošetřena v zpracována v HUBER flotační jednotce uvolněným tlakem vzduchu. Kal z flotace je navrácen do fermentačního procesu a přečištěná voda je opětovně použita jako voda užitková.

Realizaci našich technologií doplňujeme nabídkou našich osvědčených HUBER komponentů z nerezové oceli, např. šnekových dopravníků, krytů šachet, schodišť, plošin a zábradlí.

Downloads

Fotografie

Fotografie

HUBER Dissolved Air Flotation Plant HDF
KULT® Middle Temperature Sludge Dryer BT+
ROTAMAT® Screw Press RoS 3
ROTAMAT® Complete Plant Ro5-Bio
STRAINPRESS® Sludgecleaner SP (sludge screening)
Several ROTAMAT® Screw Presses RoS 3 in a biowaste appl
 
 

Produkty

request further information about this solution