HUBER řešení pro jatka a masný průmysl

  • Řešení na míru od jednoho dodavatele
  • Dlouhodobá zkušenost s průmyslovými ČOV
  • Skvěle prověřené produkty

Kromě velkých jatek a balíren masa patří mezi naše zákazníky též společnosti menší velikosti. Ve spolupráci s našimi klienty jsme úspěšně vyvinuli a realizovali individuálně navržená řešení pro jejich specifické požadavky na vodní hospodářství.

Odpadní voda u tohoto druhu průmyslu obsahuje vysoký objem tuků, nerozpustných látek a látek s vysokými nároky na kyslík během svého rozkladu (BSK a CHSK). Takto silně znečištěné vody nelze vypouštět přímo do kanalizace bez vysokých poplatků za odbourání těžkého odpadu, a proto je ekonomicky výhodné jej nejprve předupravit přímo v místě původu. V řadě případů je výhodnější kompletní vyčištění odpadní vody tak, aby mohla být vypouštěna rovnou do recipientu. Podoba konečné úpravy závisí na velikosti daného podniku, objemu produkovaných odpadních vod a obsahu nečistot. Zatímco malé firmy pouze odstraňují tuk a pevné příměsi, větší závody jsou obvykle zavázány ke snížení i BSK a CHSK.

Systémový koncept

Systémový koncept

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.

Popis procesu

Popis procesu

Odpadní vody z mytí vozidel přepravující jatečný dobytek obsahují kromě fekálií také slámu a piliny. Takovéto nečistoty jsou odstraňovány naším šroubovým filtrem. Shrabky jsou proprány za účelem vymytí fekálií, poté odvodněny a slisovány až na minimální obsah pevných látek 35%. Po dalším zpracování mohou být takto upravené shrabky spalovány jako tuhý odpad.

Na místě porážky a vyvrhnutí zůstane z každého zvířete od 35 do 50 kg odpadu, který obsahuje v průměru 90% vody. Náš kompaktor hrubých nečistot zredukuje tento obsah na 50 – 60 % a zvýši obsah pevných látek na 20 – 40 %.

Odpadní voda z jatek obsahuje velké množství krve a tuku. Úprava je možná našimi jemnými česlemi (s klínovým průřezem česle) s průlinou 1 mm. Po usazení ve vyrovnávací nádrži následuje zpracování v HUBER flotační jednotce (DAF). V závislosti na specifických podmínkách je odpadní voda nejprve chemicky upravena (srážedly, flokulanty a neutralizátory) v tubulárním reaktoru. Odtok z DAF může být vypouštěn do komunální kanalizace.

Pro další plně biologické zpracování nabízíme HUBER membránový bio-reaktor. Voda z jeho odtoku může být vypouštěna rovnou do recipientu. Je natolik kvalitní, že může být také přímo použita pro užitkové účely.

Aktivovaný kal, skládající se z biomasy po biologickém zpracování je zahuštěna v našem kruhovém zahušťovači a poté smíchán s již zahuštěným flotačním kalem z DAF. Dále je tento kal odvodněn ve šnekovém zahušťovači. Výsledný produkt spolu s upravenými shrabky je přednostně dodáván do bioplynových stanic jakožto vynikající zdroj bioplynu.

Realizaci našich technologií doplňujeme nabídkou našich osvědčených HUBER komponentů z nerezové oceli, např. šnekových dopravníků, krytů šachet

Řešení

Downloads

Multimedia

Produkty

request further information about this solution