HUBER řešení pro stokové sítě

Nabízíme síta pro všechny druhy čerpacích stanic: česle RakeMax® jsou vhodné pro velmi hluboké žlaby s vysokým zatížením pevnými látkami a pro malé čerpací stanice je nejvhodnější vertikální rotační šnek RoK 4, který zachycené nečistoty při jejich odstraňování současně odvodňuje a lisuje.

Nabízíme rovněž několik účinných sít pro přelivy odlehčovacích komor jednotných stokových sítí: Náš systém HUBER čištění na přepadech RoK 1 je instalován na zadní straně přelivné hrany, zatím co ROTAMAT® RoK 2 je instalován na přední straně této hrany. Obě tyto zařízení jsou dodávány s půlkruhovým perforovaným sítem, které je čištěno rotačním šnekem s kartáčem. Nabízíme také jako volitelnou možnost přidání hradících přelivů pro měření průtoku a speciální vtokové usměrňovače.

Jako zařízení pro vybavení šachet dodáváme také rozsáhlý sortiment komponentů z nerezové oceli, jako jsou kryty, žebříky, schodové stupně, zábradlí, servisní vstupy a dokonce i kompletní prefabrikované šachty.