Energeticky efektivní zahušťování kalů

ROTAMAT® Disc Thickener RoS 2S
ROTAMAT® Screw Thickener RoS 2

Zahušťování kalu spotřebovává daleko méně energie, než se tím ušetří na dalším zpracování kalů.

Primární a sekundární kal by měly být zahušťovány odděleně, aby byla ušetřena energie ale i polymer.

Primární kal může být zahušťován gravitačně a bez flokulace s výsledným 4 – 6 % obsahem sušiny.

Sekundární kal by měl být mechanicky zahuštěn na úroveň obsahu sušiny 5 – 7 %.

  • Gravitační zahušťování spotřebovává minimum energie, ale je efektivní pouze pro primární, nebo stabilizovaný kal.
  • Flotace rozpuštěným vzduchem (Dissolved air flotation – DAF) může být prováděna bez, anebo s minimem polymeru. Bohužel je s ní dosahováno koncentrací sušiny jen 3 – 5 %. Její spotřeba energie je přitom vysoká (0.8 – 1.6 kWh/m³).
  • Zahušťovací odstředivky vyžadují polymer a spotřebovávají mnoho energie (0.5 – 1.3 kWh/m³).
  • Zahušťovací filtry (pásové, diskové, bubnové, nebo šnekové) potřebují k provozu polymer a stačí jim pouze 0.2 – 0.4 kWh/m³  el. energie.