Energeticky efektivní sušení kalů

HUBER Middle Temperature Dryer BT+
HUBER Solar Active Dryer SRT

Odpařování vody vyžaduje 800 – 900 kWh/t tepelné energie, z niž lze malý zlomek rekuperovat. Kalové sušičky rovněž spotřebovávají el. energii.

  • Vysokoteplotní sušičky, (bubnové, kontaktní apod.) vyžadují vysoké sušící teplo, které často vzniká spalováním fosilních paliv.
  • Středněteplotní sušičky, jako naše HUBER psáová sušička za středních teplot BT+, jsou provozovány pouze za přístupu odpadního tepla. Pokud je dosahováno teplot 80 – 90 °C, je možná i desinfekce.
  • Nízkoteplotní sušičky, jako naše HUBER solární sušička SRT zabírají sice půdorysem velkou plochu, ale nepotřebují žádný, nebo jen minimální zdroj tepla.

 

Fosilní paliva jsou příliš drahá, aby se spalovala pro sušení kalů. V případě přebytku tepelné energie, by tato energie měla být zpracována kogeneračními jednotkami generujícími 0.6 kWh el. energie z každé kWh tep. energie. Protože cena el. energie je zhruba trojnásobná proti tepelné energii, nabízí tento postup značnou úsporu.

Půdorysné rozměry solárních sušiček mohou být redukovány použitím externího zdroje tepelné energie, například z efluentu, pomocí tepelných výměníků, nebo tepelných čerpadel, která při příkonu 1 kW zvládají dodávat až 4 kW tepelné energie.