Energeticky efektivní spalování kalu

Systems Concept for On-Site Sludge Incineration

Suchý čistírenský kal má přibližně stejnou výhřevnost jako hnědé uhlí.

Pro úsporu paliva, nákladů na dopravu a pro nezávislost na spalovnách, nebo elektrárnách, jenž vyrobenou energii prodávají za vysokou cenu, je vhodné preferovat spalování čistírenských kalů přímo v místě jejich vzniku.

Spalování čistírenských kalů generuje dostatečné množství energie pro provoz sušiček. Oba systémy (spalování i sušení) by měly být umístěny v těsné blízkosti.

Náš pokročilý koncept sludge2energy nabízí provozovatelům ČOV kompletní systém nakládání s kalem, zahrnující rovněž jeho spalování. Samozřejmě že naše pojetí poskytuje nejen energetickou integraci a optimalizaci, ale rovněž účinnou filtraci zplodin.

Naše první zařízení s kompletním systémem sludge2energy je v současné době ve fázi finalizace výstavby v Bavorsku.