energeticky efektivní odvodnění

Systems Concept for Sludge Dewatering

Odvodňování spotřebovává méně energie, než je díky němu ušetřeno při následném transportu a nakládání s kalem. Výkon a spotřeba energie závisí na druhu kalu a použitých technologiích.

  • Gravitační zahušťovače mají zanedbatelnou spotřebu el. energie, ale jejich účinek je omezený. Jsou vhodné pro snížení průtoku směřujícího do následných odvodňovacích zařízení, současně mohou sloužit k dočasnému uskladnění (zadržení) kalu.
  • Pásové a šnekové lisy jsou technologicky středně pokročilé stroje s nízkou spotřebou el. energie, které lze snadno udržovat. 
  • Konvenční dekantační a vysoce výkonné odstředivky mají velmi vysokou spotřebu el. energie a vyžadují odbornou údržbu, kterou musí zajišťovat výrobce.
  • Rámové a deskové membránové filtrační lisy jsou v dnešní době instalovány zřídka, i když mohou dosahovat vysokého obsahu sušiny v odvodněném kalu. Jsou totiž drahé a náročné na provoz a údržbu.

Následující tabulka porovnává výkon a el. spotřebu jednotlivých zařízení:

Characteristic of Dewatering Systems

Aerobní kal

Anaerobní kal

Spotřeba energie

% sušiny

% sušiny

kWh/t

kWh

Gravitační zahušťovače

3 – 5

5 – 10

0 - 10

0 – 0.3

Pásové a šnekové lisy

15 – 20

20 – 30

10 - 30

0.3 – 1.0

Jednoduché dekantační odstředivky

14 – 18

18 – 28

20 - 50

0.5 – 1.5

Vysoce výkonné dekantační odstředivky

n/a

22 – 33

30 - 60

0.7 – 2.0

Rámové a deskové filtrační lisy

n/a

25 – 38

25 - 60

0.6 – 2.0

Membránové filtrační lisy

n/a

28 – 40

30 - 90

0.8 – 3.0