Energeticky efektivní zpracování kalů

systems concept for centralized sludge treatment
ROTAMAT® Screw Press RoS 3Q for sludge dewatering
dried sludge by HUBER Middle Temperature Dryer BT+

Úpravy čistírenských kalů obvykle spotřebovávají 10 – 20 % energie, zato 80 – 90 % spotřebuje hospodaření s teplem při jeho vyhnívání.

Kogenerační jednotky spalující plyn vzniklý na ČOV generují mnohem více el. energie, nebo tepla než vyžaduje kalové hospodářství (bez sušení). Tuto přebytečnou energii lze využít pro vytápění budov, nebo pro dodatečné sušení kalů.

Další energii je možné získat ještě následným spalováním kalů přímo v areálu ČOV. Tato energie může být použita např. pro sušení kalů.

Je třeba zvážit a optimalizovat energetickou bilanci těchto procesů: