Energeticky efektivní čerpání

Mezi energeticky náročné čerpání odpadních vod na čistírnách patří:

 • Čerpání přitékajících odpadních vod např. pomocí rotačních šneků
 • Recirkulace aktivovaného kalu např. pomocí odstředivých čerpadel
 • Vnitřní cirkulace pro nitifikaci/denitrifikaci např. vrtulovými míchadly
 • Plnění velkoobjemových filtrů např. odstředivými čerpadly
 • Plnění a praní pískových filtrů
 • Čerpání surového kalu např. objemovými čerpadly

Spotřeba energie ze sítě je 2.7 Wh na m³ a m čerpané výšky. Hrubá spotřeba energie je od 3.5 do 11 Wh/(m³•m) v závislosti na různých faktorech, jako jsou druh čerpadla, jeho převodové ústrojí, průtok, výtlačná výška apod…

Spotřeba elektrické energie může být minimalizována například pomocí těchto opatření:

 • Redukce průtoku např. zvýšením koncentrace vratného kalu, nebo použitím variabilních rychlostí čerpadel
 • Redukce rozdílů přečerpávaných hladin – optimalizace podélného profilu ČOV (vyváženost výkopových prací a funkčnosti)
 • Redukce tlakových ztrát po délce podélného profilu ČOV (optimalizace průtočných profilů apod.)
 • Správný návrh velikosti čerpadel pro vyhovění Q i h. (pozn.: životnost mechanického vybavení je menší, než návrhová životnost celé ČOV)
 • Volba čerpadla s ohledem na jeho účinnost i účinnost pohonu, prioritně v jeho provozním bodě
 • Mechanické předčištění před čerpáním (síta) umožňující užití energeticky úsporných čerpadel (viz také HUBER hrubé česle RakeMax® nebo ROTAMAT® čištění v kanálových šachtách RoK 4);
 • Zamezení ztrátám energie mechanickým drhnutím a skřípáním v zařízení ČOV
 • Optimalizace ovládacích systémů čerpadel, např. výběrem paralelních čerpadel s rozdílnými výkony, nebo variabilními frekvenčními měniči