Energeticky efektivní Membránové Bio-Reaktory

HUBER Vacuum Rotation Membrane VRM® Bioreactor

Membránové bioreaktory (MBR) jsou modifikované systémy s aktivovaným kalem, kde jsou sekundární čířící nádrže nahrazeny membránovým filtrem.

  • MBR systémy kombinují biologické čištění odpadních vod a membránovou filtraci a desinfekci.
  • Koncentrace kalu se navýšena a objem nádrže redukován o 20 - 35 %.
  • Ultrafiltrační membrány zachytí veškeré pevné látky a bakterie, na výtoku je dosahováno excelentní kvality.
  • Spotřeba el. energie MBR systémů je 40 – 80 kWh.
  • Vzduch pro praní membrány se částečně setkává s odpadní vodou, takže může být do určité míry omezena aerace jemnými bublinami.
  • Zvýšená koncentrace kalu snižuje aerační koeficient α (např. z 0.7 na 0.5), čímž je snížena efektivita provzdušňování.
  • Tyto dva efekty se mohou vzájemně rušit.
  • MBR-systémy mají ve srovnání s konvenčním biologickým čištěním s pískovou filtrací a desinfekcí asi o 10 % vyšší spotřebu energie.
  • MBR-systémy jsou vhodné pro aplikaci tam, kde jsou omezeny půdorysné rozměry ČOV, nebo všude tam, kde je požadována vysoká kvalita čištění.

Protože jsou membránové filtry energeticky nejnáročnějším prvkem ČOV, je důležité, aby další instalovaná zařízení ale i filtry samotné byly energeticky co nejvíce úsporné.

Tabulka níže uvádí spotřebu el. energie HUBER VRM Bioreaktoru pro 20 000 EO ve srovnání s konkurenčními alternativami.

Vypouštěný průtok

HUBER VRM

Konkurence

Qav = 140 m³/h

0,32 kWh/m³

0,45 kWh/m³

Qmax = 220 m³/h

0,23 kWh/m³

0,40 kWh/m³

Qmin = 30 m³/h

0,31 kWh/m³

0,43 kWh/m³