Energeticky efektivní mechanické předčištění

Ačkoli mechanické předčištění představuje pouhý zlomek spotřeby energie celé ČOV, i jeho energetická efektivita může být vylepšena.

Měly by tedy být prošetřeny následující body:

 • Čerpání
 • Cezení a úprava shrabků
 • Odstranění a úprava písku

 

Cezení a úprava shrabků

Cezení a úprava shrabků

ROTAMAT® Fine Screen Ro 1

Spotřeba energie česlí, shrabkových dopravníků, a pracích lisů je nízká (0.5 – 1.5 Wh na 1 m³ odpadní vody), mnoho energie mohou spotřebovávat pomocná zařízení.
 Při výběru a aplikaci česlí HUBER je vhodné uvažovat s těmito faktory:

 • Rotační česle (např. ROTAMAT®) spotřebovávají méně energie než česle s oběhovými segmenty.
 • Spotřeba energie čistících trysek je významná a je třeba ji brát v úvahu.
 • Spotřeba el. energie efektivního praní a zhutňování shrabků (viz Lis na shrabky WAP)je ve srovnání s ušetřenými náklady na transport a likvidaci shrabků zanedbatelná.
 • Ventilace, topení a hlídání pachu v budovách spotřebovává mnoho energie. Pytlování shrabků může zabránit, nebo omezit výše zmíněná opatření.
 • Venkovní instalace s tepelnou izolací a s integrovaným vyhříváním nešetří pouze investiční náklady na stavbu provozních budov, ale i náklady na jejich ventilaci a vytápění.

Odstranění a úprava písku

Odstranění a úprava písku

Systems concept grit treatment

Lapáky písku by měly být navrhovány tak, aby odstranily přes 95 % pískových částic o průměru 0.2 mm.

Nejlepší dostupné technologie:

Odstraněná směs obsahuje organické složky, které mohou být výhodně redukovány pomocí separátorů písku (viz COANDA separátor písku RoSF 3). Nicméně pouze pomocí nejlepších dostupných technologií praní písku může být produkován čistý a dále použitelný písek (viz COANDA pračka písku RoSF 4).

Měly by být zváženy následující aspekty:

 • Kruhový vírový lapák písku (kruhový lapák písku VORMAX),je kompaktnější a spotřebovává daleko méně energie než provzdušňovaný podélný lapák písku.
 • Spotřeba el. energie provzdušňovaného podélného lapáku písku je  0.3 – 1.0 kWh.
 • Dokonce s dobrým provzdušňováním a po separaci obsahuje separovaná písková směs 20 až 50 % nestálých pevných látek a mnoho vody.
 • Naše pračka písku RoSF 4 produkuje čistý a dále použitelný písek s obsahem organických složek pod 3 % a s maximálně 10 % vody při spotřebě el. energie okolo 0.1 kWh!
 • Při užití správných technologií není nutné provzdušňování, čímž se dále setří energie.
 • Redukce hmotnosti je díky efektivnímu praní až 50 %, což znamená výrazné snížení nákladů na dopravu a likvidaci písku apod.