Energeticky efektivní stokové sítě

System concept: sewer systems

Gravitační kanalizace by měly být provozovány všude, kde je to možné. Čerpání totiž vyžaduje zhruba 4 Wh na 1 m³ čerpané odpadní vody do výšky 1 m.

Proplachování stokových sítí pomocí čistících vozů vyžaduje mnoho paliva a práce. Při proplachování 1 x za 1 až 2 roky vychází roční náklady na průplach 1 m stoky zhruba na 1 €. V Německu je za takové čištění stokových sítí utraceno přes 250 miliónů eur ročně, výsledný efekt je omezený.

Pravidelné a časté proplachování jednotných stokových systémů snižuje jejich znečistění povrchových vod, stejně jako kulminaci přítoku na ČOV. Zásobní objemy dešťových retenčních nádrží mohou být až o 50 % menší, protože průtok stokou není brzděn množstvím sedimentovaných pevných látek.

ROTAMAT® Storm Screen for stormwater discharges RoK 1
Cleaning of stormwater tanks - HUBER Tipping Buckets SK

Proplach stokových sítí vlnou pomocí automatizovaných zádržných vrat je daleko efektivnější a energeticky úspornější než ostatní systémy. Tento systém proplachuje efektivně úseky stok až 1 km dlouhé.

Síta pro přívalové deště jsou instalovány pro zadržení pevných látek na přepadech jednotných stokových sítí a redukují znečištění povrchových vod. Spotřeba el. energie je u těchto sít minimální, protože pracují periodicky (viz.HUBER síta pro přívalové deště).

Čištění retenčních nádrží vodní vlnou (viz HUBER sklopné žlaby)je nejekonomičtějším a energeticky nejefektivnějším řešením. Následující spotřeby energie uvádíme pro porovnání se spotřebou sklopných žlabů:

  • Čištění tryskami: 1,000 – 10,000 kWh/a
  • Čištění míchadly: 300 – 3,000 kWh/a
  • Sklopné žlaby: 10 – 100 kWh/a