Energeticky efektivní stokové sítě

Gravitační kanalizace by měly být provozovány všude, kde je to možné. Čerpání totiž vyžaduje zhruba 4 Wh na 1 m³ čerpané odpadní vody do výšky 1 m.

Proplachování stokových sítí pomocí čistících vozů vyžaduje mnoho paliva a práce. Při proplachování 1 x za 1 až 2 roky vychází roční náklady na průplach 1 m stoky zhruba na 1 €. V Německu je za takové čištění stokových sítí utraceno přes 250 miliónů eur ročně, výsledný efekt je omezený.

ROTAMAT® Storm Screen for stormwater discharges RoK 1

Síta pro přívalové deště jsou instalovány pro zadržení pevných látek na přepadech jednotných stokových sítí a redukují znečištění povrchových vod. Spotřeba el. energie je u těchto sít minimální, protože pracují periodicky (viz.HUBER síta pro přívalové deště).