Energetická efektivita sběru, dopravy a čištění odpadních vod

Energetická efektivita sběru, dopravy a čištění odpadních vod může být zásadně zdokonalena v těchto hlavních oblastech: