Strategie pro zdokonalování energetické efektivity

Krok 1: Základní návrh

 • Redukce přítoků odpadních vod - např. separací přívalových dešťových vod, nebo zamezením vnikání balastních vod do stokové sítě.
 • Výběr energeticky-efektivních čistírenských procesů

Krok 2: Detailní návrh

 • Výběr energeticky efektivních zařízení ČOV
 • Použití optimálních motorů a energeticky úsporných převodových ústrojí
 • Zavedení ovládacích systémů, umožňujících sladění potřeby a dodávek
 • V případě externího zdroje vyhřívání, dokonalá tepelná izolace

Krok 3: Nedílný energetický managemant

 • Užití bioplynu pro tepelnou kogeneraci
 • Využití přebytku kapacity anaerobních čistírenských procesů pro podpoření tvorby dalšího bioplynu
 • Efektivní tepelné hospodaření – rekuperace z procesů nebo z odpadních vod
 • Sušení kalů přímo na místě a jejich spalování s využitím vznikající tepelné energie
 • Využití zemního plynu v systémech, kde nedostačují kogenerační jednotky
 • Užití obnovitelných zdrojů energie, např. teplo z odpadních vod, větrná a solarní energie.