Spotřeba energie a energetická efektivita obecně

Naše ekonomika potřebuje k provozu mnoho energie ale i vody. Výroba elektrické energie vyžaduje vodu a vodní hospodářství zase spotřebovává el. energii.  Tím pádem vzniká energeticko-vodohospodářský konflikt.

Systémy zásobení pitnou vodou a čistírenství odpadních vod spotřebovávájí energii. Spotřeba energie čistíren odpadních vod je vysoká a je adeptem pro snižování.

Strategie pro zdokonalování energetické efektivity začíná základním návrhem a poté se optimalizuje během detailního projektování. Cílem je efektivní a integrované hospodaření s energií, s využitím potenciálu pro zpětné získávání tepla a energií a jejich opětovné použití.