Energetická efektivita pomocí opětovného využití odpadních vod

HUBER ClearOnSite® Solution for Decentralized Wastewater Treatment and Reuse
HUBER ClearNear® Solution for Semi-Centralized Wastewater Treatment and Reuse
Systems Concept for Wastewater Reuse

Opětovné využití odpadních vod např. pro závlahy, nebo jako vod servisních šetří vodu a energii pro jejich dodávání. Týká se to především těchto případů:

  • Pitné vody je nedostatek a je produkována pomocí drahých a technologicky náročných procesů, např. spotřeba energie pro odsolování mořské vody se pohybuje okolo 4.0 kWh/m³.
  • Pitná voda je dodávána ze vzdálených zdrojů, např do jižní Kalifornie vychází spotřeba energie za dopravu vody okolo 2.3 kWh/m³.
  • Pitná voda je produkována z povrchových zdrojů se spotřebou 1 – 2 kWh/m³.

Finančně a energeticky nákladné odstraňování nutrietů je nežádoucí. Tyto živiny navíc zvyšují užitnou hodnotu závlahové vody.

Použité čistírenské procesy závisí především na požadované kvalitě vody určené pro opětovné použití. V některých případech je chemické nebo mechanické čištění dostačující (viz HUBER MeChem®), zatím co v jiných, které vyžadují excelentní kvalitu efluentu je vhodné pouze membránové čištění.

HUBER řešení pro opětovné využití odpadních vod nabízí širokou škálu možností.