Energeticky efektivní infrastruktura

Technické vybavení a jeho provozování má velký vliv na energetickou efektivitu čistíren odpadních vod.

Důležité je také efektivní zásobení elektrickou a tepelnou energií, jakož i jejich co nejúplnější využití. Rovněž je třeba opětovně využívat energii z vyčištěných odpadních vod a pitnou vodu. Výše zmíněné platí především pro tyto oblasti: