Úprava vody: HUBER řešení pro pitnou vodu získáváním z povrchové

V případech, kdy je odpadní voda vysoce upravována a znovu použita jako voda servisní, nehraje příliš roli, zda je upravována voda odpadní nebo jiná. (viz také  HUBER řešení pro opětovné využití odpadních vod).

Zde chceme presentovat pouze HUBER řešení pro úpravu povrchových vod.

Většinou je prvním čistírenským procesem cezení. Nabízíme optimální HUBER síta pro jakékoli aplikace od hrubých sít po mikrosíta používaná při úpravě pitné vody.

Chemické předčištění s použitím koagulantů, či flokulantů je vyžadováno pro odstraňování rozpuštěných kontaminantů. Jemných pevných látek a koloidů. Nejsnadnějším způsobem odstranění těmito způsoby vzniklých vloček je sedimentace. (viz také HUBER řešení pro sedimentaci).

Více...Zavřít

Ve vodě stále zůstávají velmi jemné vločky, které jsou efektivně odstraňovány pomocí našich pískových filtrů CONTIFLOW®. vyznačujících se kontinuální filtrací a praním písku bez přerušení jejich provozu.

HUBER diskové filtry jsou alternativou pískovým filtrům. Jsou pokryty velmi jemným sítem s oky velikosti 0.01 – 0.1 mm.

Po filtračních procesech je pitná voda desinfikována, například užitím UV záření, ozónu, nebo chlórem.

Pro dodatečné odvodňování kalů poskytujeme ROTAMAT® šnekové lisy.