HUBER řešení pro dodávky pitné vody

Clean potable water should not remain a luxury !

Po mnoho let jsme byli úspěšní na poli dodávek pitné vody. Přestože naše původní zaměření bylo na nerezové komponenty pro vodní nádrže a revizní šachty, i naše technologie pro ošetření pitné vody se nyní těší vrůstajícímu zájmu.