HUBER řešení pro velké budovy a komplexy

Pro nedostatek místa je často obtížné zajistit decentralizované zpracování tekutých odpadů pro velké budovy a komplexy budov (např. hotely, kancelářské komplexy, nákupní centra, rekreační zařízení apod.)

Také pro tyto případy jsme vyvinuli naše ClearOnSite® řešení až pro 500 spádových obyvatel. V závislosti na intenzitě průtoku je odpadní voda nejdříve mechanicky předčištěna na ROTAMAT® rotačních sítech a česlích. Po ustálení v ustalovací nádrži je voda plně biologicky upravena ve velmi kompaktním membránovém bio-reaktoru. Jeho jádrem jsou naše závěsné HUBER smartMBR membránové filtry. Ty zadrží drtivou většin pevných látek a bakterií. Vzniklá biomasa (aktivovaný kal) je zásobována kyslíkem pomocí vzduchové difuze (provzdušňováním).

Více...Zavřít

Výsledná přečištěná voda je natolik kvalitní, že může být vypouštěna rovnou i do toků vysoce citlivých na kvalitu vody, nebo může být opětovně použita jako voda užitková (viz také HUBER řešení pro opětné použití odpadních vod).

Proprané a zhutnělé shrabky jsou odbourávány jako tuhý odpad. Vzniknuvší biomasa (aktivovaný odpadní kal) je odstraňován každých několik měsíců a zpracováván v centralizovaných zařízeních (viz také HUBER řešení pro zpracování fekálních kalů v centrálních čističkách odpadních vod a SeptageTreat® pro speciální zařízení).

Systémový koncept

Systémový koncept

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.
Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.

Výhody

Výhody

Výhody našeho řešení ClearOnSite®

  • Velice dostupné náklady díky použití standardizovaných součástí
  • Malý rozsah nutných montážních prací díky kompaktnosti zařízení
  • Nečistoty a bakterie jsou zachyceny naší ultra-filtrační membránou
  • Vynikající kvalita odtoku umožňuje vypouštění i do toků náročných na kvaltu vody 
  • Odtoku je opětovně využitelný jako užitková voda (např. pro zavlažování, toalety, praní prádla apod.)
  • Spolehlivý provoz s dálkovým dohledem a kontrolou
  • Spolehlivá a preventivní údržba na základě servisní smlouvy

Řešení

Produkty