HUBER řešení pro vesnice a malá města

Vesnice, malá města, nebo vzdálená předměstí velkých aglomerací nemohou být vždy napojena na centrální kanalizační síť a čističky odpadních vod, stavba přečerpávacích stanic a přepravního potrubí je zase často cenově nedostupná. Projektování a stavba vlastní konvenční čističky odpadních vod bývá pomalá a nákladná.

Pro obce s počtem spádových obyvatel do 5000 jsme vyvinuli naše polo-centralizované HUBER řešení ClearNear®.

V něm je voda sbírána do kanalizačního systému a upravena v kompaktním specializovaném zařízení. Přitékající odpad je nejprve mechanicky předčištěn v HUBER kompaktním zařízení s integrovanými jemnými česlemi a lapákem písku/tuku. Po zklidnění v usazovací nádrži následuje plně biologické zpracování v membránovém bioreaktoru. Jeho jádrem je, v závislosti na jeho kapacitě, náš membránový filtr MembraneClearBox® (MCB) nebo Vacuum Rotation Membrane VRM® Bioreactor. Ty jsou schopny z odpadní vody odstranit prakticky všechny pevné příměsi a bakterie. Biomasa (aktivovaný kal) rostoucí v reaktoru je zásobena kyslíkem pomocí vzduchové difuze.

Více...Zavřít

Výsledný permeát má vynikající kvalitu vyhovující Evropské směrnici pro vodu na koupání. Může být vypouštěn i do toků velmi citlivých na kvalitu vody, nebo může být přímo použit jako užitková voda (viz také HUBER řešení pro HUBER Solutions for Wastewater Reuse). 

Proprané a zhutnělé shrabky jsou odbourávány jako tuhý odpad. Aerobně stabilizovaný kal je odvodněn a zužitkován jako hnojivo, nebo jako prostředek pro zlepšení půdních vlastností. 

Systémový koncept

Systémový koncept

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.
Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.

Výhody

Výhody

Výhody našeho řešení ClearNear®

  • Velice dostupné náklady díky použití standardizovaných součástí
  • Minimalizovaný rozsah nutných montážních prací díky kompaktnosti zařízení
  • Rychlé a jednoduché plánování i stavba
  • Nízké provozní náklady
  • Zachycení prakticky všech pevných nečistot a bakterií naší ultra-filtrační membránou
  • Vynikající kvalita odtoku umožňuje vypouštění i do toků náročných na kvaltu vody
  • Opětovně využitelný efluent (e.g. as service water for irrigation)
  • Spolehlivý provoz s dálkovým dohledem a kontrolou
  • Spolehlivá a preventivní údržba na základě servisní smlouvy

Řešení

Produkty