HUBER řešení pro decentralizované a polo-centralizované čištění odpadních vod

Voda je život! Ochrana našich vodních zdrojů si žádá čištění odpadních vod i tam, kde není ani centrální kanalizace, ani centralizovaná čistička odpadních vod, nebo tam, kde by napojení na stávající zařízení znamenalo nepřijatelně vysoké náklady a dopady na okolní životní prostředí.

My nabízíme decentralizované a nezávislé, individuálně navržené řešení pro místní čištění odpadních vod. HUBER kompaktní čistící zařízení jsou modulární a jednoduše přizpůsobitelné lokálním podmínkám.

Tam, kde přečištěná voda je následně optimálně využita jako voda provozní, spotřeba čisté vody z vnějších zdrojů může být redukována až o 80 %.

Dodáváme kompaktní zařízení na čištění odpadní vody s širokou škálou kapacit pro:

Výhody

Výhody

Výhody našich kompaktních decentralizovaných čistíren odpadních vod

Ekologie

 • Excelentní kvalita přečištěné vody
 • V souladu s direktivou EU o kvalitě vody pro koupání
 • Žádné plýtvání čistou vodou
 • Žádné místní znečišťování recipientu
 • Žádný negativní dopad na životní prostředí
 • Žádné znečištění povrchových vod průsakem z kanalizace

Ekonomie

 • Žádný nákladný centralizovaný kanalizační systém
 • Nízká spotřeba elektrické energie
 • Úspora čisté vody až 80 %

Technologie

 • Modulární systém
 • Malé nároky na prostor
 • Plně automatizovaný provoz s dálkovým ovládáním a monitoringem

Politika

 • Nezávislé na obecní infrastruktuře
 • V souladu se všemi požadavky
 • Rychlé a efektivní řešení

Produkty