HUBER pásový zahušťovač kalu DrainBelt

Pásový zahušťovač pro vysoce účinné zahuštění kalu

Ideálně navrhnutý vločkovací reaktor trychtýřovitého tvaru zajišťuje optimální podmínky a rovnoměrné rozmístění kalu po celé šířce filtračního pásu.

Horizontálně vedený pásový filtr je napínán napínacím kladkovým válcem. Nad touto kladkou je umístěn vstupní skluz, kterým je kal dodáván na pás. Pomalu posunujícím se pásem je kal dopravován směrem ke konci, přičemž se na pásu usazují vločky kalu a voda z nich gravitačně odtéká skrz pásový filtr. Na konci pásu je kal odstraňován pomocí speciální škrabky.

Více...Zavřít

Pro zdokonalení filtračních procesů je pás vybaven malými, vhodně rozmístěnými pluhy rozrývajícími kalovou vrstvu, čímž se tvoří brázdy usnadňující odtok vody z kalu. Volitelnou možností je instalace speciální lišty před koncem pásu, která zbrzdí kal, aby setrval déle na pásu, čímž jsou dále zlepšeny výsledky na výstupu z tohoto zařízení.

Po odebrání kalu škrabkou prochází pás kolem prací lišty, která tryskami proplachuje póry filtračního povrchu a vymývá z nich zbývající kalové částice. Poté je tato prací voda odděleně shromažďována, aby neznečistila vodu odtékající samovolně z pásu v průběhu zahušťování.

Během uvedených procesů je voda odfiltrovaná z kalu rovněž odebírána odděleně, aby ji bylo případně možné využívat pro praní  vháněním do lišty s tryskami.

Zahuštěný kal je vyhazován do integrovaného koryta, odkud je dále odčerpáván pro následující nakládání.

Výhody

Výhody

HUBER Drainbelt pásový zahušťovač zaručuje minimální provozní náklady

Minimální požadavky na množství použitých koagulantů

 • Účinné vmíchávání koagulantů pomocí trysky
 • Variabilní energie míchání
 • Optimalizovaný průtok flokulačního reaktoru
 • Jemná úprava kalu při minimálním smykovém napětí

Maximální kvalita filtrátu

 • Různé filtrační pásy pro optimální výsledky
 • Oddělené systémy odběru filtrátu a prací vody
 • Volitelně vratná prací voda

Maximální stupeň zahuštění

 • Dlouhá zahušťovací zóna
 • Pomalu se posouvající pás
 • Nastavitelné pluhy pro rozhrnování kalu
 • Volitelně přídavná lišta pro delší zdržení kalu a lepší výsledky

Minimální náklady na údržbu

 • Dlouhá životnost pásu
 • Snadná údržba díky centrálně umístěným revizním otvorům
 • Nezanášející se válečkové ložiska s téměř neomezenou životností

Downloads

Řešení

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Multimedia

Produkty

Další informace o produktu