Zahušťování kalu

HUBER Vám může nabídnout všechny běžné metody zahušťování kalů:


Všechny HUBER zahušťovací systémy zaručují volitelný obsah vody ve finálním produktu a splňují ty nejpřísnější požadavky na separaci.

S ohledem na ekonomické náklady následného zpracování kalu a jeho odbourání, je nezbytné zmenšit celkový objem vyprodukovaného kalu na minimum.  To je dosaženo separováním jednotlivých frakcí kalové vody v různých stadiích procesního řetězce. Hlavním polem využití zahušťovacích systémů je redukce objemu primárního a přebytečného kalu před jeho stabilizací.