Pásová sušárna čistírenských kalů HUBER BT

Energeticky úsporné a ekologické sušení městských i průmyslových kalů

 • Suchý, bezpečný, hygienický produkt
 • Moderní osvědčené zpracování odpadního vzduchu s nízkými emisemi a imisemi splňujícími evropské normy
 • Snížení prašnosti, bezpečnostní koncepce zařízení
 • Antikorozní konstrukce z nerezové oceli

Sušení kalů, zejména čistírenských, je již dlouhodobě zavedeným postupem na moderních ČOV.
Další vývoj předchozích sušících procesů a zařízení vedl k návrhu HUBER sušičky BT, která splňuje náročné požadavky v provozních, ekonomických a environmentálních ohledech.

Více...Zavřít

Modulární systém umožňuje plnění nejrůznějších individuálních požadavků zákazníků a integrování stávajících technologií.

HUBER sušička kalu za středních teplot BT se skládá ze dvou, nebo více pásů uspořádaných nad sebou. Produkt určený k sušení je rozmisťován na tyto pásy. Účinného sušení je dosahováno pomocí procesního vzduchu proudícího přes vrstvu produktu. Minimální produkce prachu je v souladu s přísnými evropskými legislativními požadavky. Zařízení je vybaveno systémem úpravy odpadního vzduchu, který je vždy nastavován pro specifické potřeby každého zákazníka.

Běžnou praxí pro sušení kalů je využití výhodných zdrojů tepla dostupných přímo na místě. BT plus je v tomto případě velmi flexibilní a umožňuje využití například těchto zdrojů: teplá voda, plyn, olej, apod.

HUBER vyrobí, dodá, nainstaluje a udržuje Vaše sušící zařízení přesně podle Vašich požadavků a potřeb.

Výhody

Výhody

Výhody HUBER sušičky kalu za středních teplot BT

 • Suchý, uskladnitelný, hygienický produkt
 • Zrnitý produkt, se kterým se snadno nakládá.
 • Minimální spotřeba elektrické a tepelné energie díky optimalizovanému proudění vzduchu v sušárně
 • Malá jednotka pro čištění odpadního vzdudchu díky maximální možné míře recyklace procesního vzduchu a jeho vysoké vlhkosti před kondenzační jednotkou.
 • Automatizovaný provoz s ovládáním stupně sušení a nastavováním pro využití rozdílných zdrojů energie.
 • Volitelný obsah výstupní sušiny kalového granulátu ≥ 90 % nebo 70 - 90 %
 • Nízké riziko vznícení, nebo exploze díky procesní teplotě pod 145 °C
 • Kontrolovaný podtlak v systému zabraňující šíření zápachu v hale sušárny.
 • Vysoce účinné sušení s minimální tvorbou prachu díky využití speciálního peletizačního systému.
 • V souladu s požadavky ATEX a směrnicí EU 2014/34/EU, 1999/92/EG
 • Efektivní čištění odpadního vzduchu s jednostupňovou, nebo dvoustupňovou pračkou vzduchu a biofiltry.
 • Uživatelsky vstřícná procesní vizualizace
 • Skvělá dostupnost
 • Minimální požadavky na údržbu
 • Přizpůsobivý systém využití odpadního tepla

Downloads

Řešení

Řešení

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Multimedia

Produkty

Další informace o produktu