Sušení kalů

Nakládání se splaškovými kaly se stává stále více obtížné. Místní možnosti opětovného využití, jako jsou zemědělské aplikace, mají do budoucna sestupnou tendenci.

Více...Zavřít

Využívání kalů jakožto zemědělského hnojiva je v současné době stále více omezováno. Výsledkem jsou stále větší přepravní vzdálenosti a tím pádem i vyšší náklady. Ekonomicky i ekologicky nejefektivnější cestou se proto jeví pouze přeprava kalů zbavených přebytečné vody, tzn. kalů sušených. Ty se také v současnosti stávají perspektivním zdrojem energie s pozitivní CO2 bilancí.

Řešení:
Sušením splaškových kalů se redukují přepravní a zpracovatelské náklady. Následkem je mimo jiné příspěvek k trvale udržitelnému rozvoji a šetrnému zacházení s přírodními zdroji, což ze sušeného splaškového kalu činí energetickou surovinu budoucnosti.

Naše zkušenosti jsou vaším přínosem.