HUBER šnekový odvodňovač kalu Q-PRESS®

Výhodné odvodnění kalu pro nezávislost v jeho likvidaci

Q-PRESS® je šnekový lis s válcovými síty a s konicky tvarovanou hřídelí šroubu a třemi hlavními zónami: vtoková a tlačná, zhutňovací a odvodňovací a lisovací zóna s pneumaticky ovládaným kuželem.

V první zóně zahušťování a odvodňování je hladinová vrstva rychle odčerpávána přes velký filtrační povrch při nízkém tlaku, který je ovládán pomocí tlakové sondy, což napomáhá zajištění vysoké kvality filtrátuy.

Více...Zavřít

V druhé části síta je redukován objem materiálu pomocí kužele, na který je tlačen kal, který se pod takto vznikajícím tlakem cedí - odvodňuje. V této oblasti jsou otvory síta výrazně menší.

Ve třetí zóně síta je zbytková voda vytlačována z kalu pomocí protitlaku zmíněného kužele a odvodněný kal je transportován a následně předáván do kalové nádoby, nebo kontejneru pomocí dopravního rotačního šroubu. Zdržení kalu ve šnekovém odvodňovači je závislé na rychlosti rotace šnekového dopravníku, která je nastavitelná. Díky tomu je možné nastavení pro individuální potřeby.

Výhody

Výhody

Výhody HUBER šnekového odvodňovače Q-PRESS®

  • Odolný vůči hrubým materiálům díky dostatečné mezeře mezi sítem a rotačním šnekem
  • Bez potřeby trvalého čištění síta, malá spotřeba prací vody
  • Pneumaticky ovládaný systém tlakového kužele
  • Nastavitelná doba zdržení kalu
  • Bez produkce filtračního koláče, minimalizovaný odpor filtru
  • Minimální opotřebení díky pomalé rotaci šneku
  • Minimální hlučnost
  • Energeticky nenáročný provoz
  • Vysoký stupeň odvodnění vláknitého kalu

Downloads

Řešení

Řešení

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Prinzipskizze RoS 3Q

Multimedia

Produkty

Další informace o produktu