Vybavení montážních šachet

Huber nerezové vybavení šachet – jistota správné volby

Inovativní produkty z nerezové oceli

  • Doprava, úprava, skladování a distribuce pitné vody
  • Čištění odpadních vod
  • Retenční nádrže
  • Bioplynové stanice
  • Šachty

Zabezpečení pro personál, objekty a investory

... pro vodárenské a čistírenské objekty s šachtovými poklopy, bezpečnostními žebříky a dodatečným vybavením.

Naše vybavení pro šachty splňuje nejrůznější požadavky

  • jako evropské normy
  • snadný provoz
  • poradenské služby opírající se o za desetiletí nasbírané zkušenosti