Vybavení z nerezové oceli

Kompletní program vybavení z nerezové oceli pro budovy a konstrukce spojené s čistěním odpadních vod.

Inovativní produkty z nerezové oceli pro:

  • Dodávku pitné vody, její ošetření, uskladnění a distribuci
  • Ošetření odpadních vod
  • Jímky pro dešťovou vodu
  • Bioplynová zařízení
  • Montážní šachty

Nerezové výrobky firmy HUBER jsou skvělým řešením pro čištění odpadních vod jak komunálních, tak i průmyslových. Nerezová ocel je materiál, který vyhovuje těm nejnáročnějším požadavkům.

  • Neomezená životnost
  • Zvýšená ochrana proti korozi v důsledku moření v plné lázni a pasivace
  • Jistota při plánování a vyšší ekonomičnost v důsledku standardizace
  • Bezpečí pro obsluhu a životní prostředí v důsledku splnění nejvyšších hygienických požadavků

Více...Zavřít

Naším cílem je nabídnout zákazníkům perfektní a vysoce kvalitní produkty, vyrobené školenými pracovníky na nejmodernějších strojích. Jak napovídá naše „ filosofie nerezu“, je ve výrobě zpracováván pouze tento materiál. To podmiňuje nutnost speciálního strojního vybavení ve spojení se znalostí zpracování nerezové oceli.

Právě v oblasti zásobování pitnou vodou nabízí firma HUBER moderní technologické vybavení, protože pitná voda je jednou z našich nejdůležitější součástí potravy a měla by být v každé době k dispozici v dostatečném množství pro všechny živé bytosti.

Pitná voda musí být čistá, zbavená choroboplodných zárodků a zápachu. To je možné splnit, jsou-li při získávání, úpravě a rozdělování vody dodržena všeobecně technologická pravidla.

Právě zásobování vodou byly vyvinuty technologie, které zajišťují hygienickou nezávadnost pitné vody.

Firma HUBER nabízí také další výrobky a technologická zařízení z nerezové oceli, která zaručují dodržování technických pravidel v nejrůznějších oblastech.