HUBER Integrované propírání shrabků IRGA

  • Zvýšení odvodňovací účinnosti až na obsah 40 % sušiny
  • Redukce objemu, váhy a nákladů na likvidaci shrabků až o 70 %
  • Snadné doplnění ke stávajícím zařízením

Veškerá síta HUBER ROTAMAT® mohou být vybavena integrovaným propíráním IRGA, kterým jsou shrabky propírány ještě v sítovém koši, čímž jsou z nich odstraněny téměř veškeré fekálie. Lis na shrabky integrovaný ve stoupajícím tubusu odvodňuje shrabky až na úroveň 40 % obsahu sušiny. Odpadní voda ze žlabu může být pak dále použita jako voda prací. Voda vytlačená lisováním je vracena zpět do žlabu.

Další informace o produktu