Úpravy shrabků

HUBER systém úpravy shrabků

  • Optimální systém pro jakoukoliv aplikaci
  • Vysoká efektivita odvodnění
  • Maximální stupeň propírky
  • Nižší náklady pro nakládání se shrabky

Prvním krokem ošetření odpadních vod bývá obvykle odstranění nerozpustitelných látek pomocí mechanického předčištění. Tyto shrabky se skládají z odpadu domácností, fekálií, toaletního papíru a minerálních látek. Celkový objem shrabků pak nezáleží pouze na nastavení mechanického přečištění, ale i na typu kanalizačního systému.

Více...Zavřít

Objem pevných látek v komunálním odpadu se pohybuje mezi 10 % až 25 % v závislosti na velikosti průlin, nebo síta. Přibližně 90 % je nestálého charakteru (organický materiál). 

Vzhledem k velmi vysokému podílu vody, různorodému charakteru a neestetickému vzhledu musejí být shrabky před svou likvidací nejdříve náležitě upraveny.

Nejlepší metoda úpravy shrabků je jejich vyprání a komprimace lisem. Fekálie a podobné organické látky jsou tím odstraněny a vráceny do toku odpadní vody. Výsledkem pak je zvýšení objemu BOD5 v biologickém čistícím cyklu na 6 %.

Po proprání následuje lisování za účelem redukce celkového obsahu vody a zvýšení koncentrace pevných částic. Odvodnění je vylepšeno odstraněním organického materiálu během propírky. Na konci procesu je redukce objemu a hmotnosti shrabků až o 80 % a tím pádem i nižší náklady na jejich skladování a likvidaci.